4152/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4152/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán :Xây dựng quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Cống Tứ Thôn - Âu Mỹ Quan Trang - Âu Báo Văn - Cống Mộng Giường II
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4152.signed.pdf
 Trở về trang trước