163/TB-UBND
Chi tiết văn bản
163/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2019 và Phương án sản xuất vụ Đông 2018 - 2019
Ngày ban hành 21/09/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb163_signed.pdf
 Trở về trang trước