1951/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1951/UBND-VX
Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT803283134-2-20241707182496844_(thihv)(07.02.2024_08h10p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước