525/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
525/QĐ-UBND
Thu hồi đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim quản lý tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh để phục vụ dự án Khu dịch vụ thương mại thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Phủ Na
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d525_signed.pdf
 Trở về trang trước