5646/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5646/UBND-VX
Giao tham mưu hoàn thiện, đề xuất dự án “Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và yếu thế chất lượng cao vay vốn ADB
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT198384559-4-20211619509489323_(chiennv)(29.04.2021_14h01p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước