1/CT-UBND
Chi tiết văn bản
1/CT-UBND
Tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Ngày ban hành 11/01/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct1_signed.pdf
 Trở về trang trước