63/GP-UBND
Chi tiết văn bản
63/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc (có trụ sở tại 25/38 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động Nhà ở xã hội tại số 81, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT182069711-4-20211619148612963_(giangld)(26.04.2021_17h09p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước