1292/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1292/QĐ-UBND
Quyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT318133956-4-20241711953423051hoangmc01.04.2024_14h01p52_tuandm_02-04-2024-11-08-24_signed.pdf
 Trở về trang trước