4886/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4886/QĐ-UBND
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cấp cho học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4886_signed.pdf
 Trở về trang trước