104/GP-UBND
Chi tiết văn bản
104/GP-UBND
Cấp phép cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh, địa chỉ tại: Khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Như Thanh tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 17/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT835319246-8-20231692065101672_(giangld)(17.08.2023_15h31p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước