1758/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1758/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty TNHH Tâm Nam cho Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Ninh Bình thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 19/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT375883240-5-20201589879920667chanth19.05.2020_16h38p59_quyennd_19-05-2020-18-13-24_signed.pdf
 Trở về trang trước