2461/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2461/QĐ-UBND
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp số 2 Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT769690282-6-20241718165386853thanhnv13.06.2024_16h24p01_liemmx_14-06-2024-11-34-19_signed.pdf
 Trở về trang trước