1569/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1569/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc)
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT798978389-5-20221652061779589_liemmx_09-05-2022-21-41-50_signed.pdf
 Trở về trang trước