14028/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14028/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Công văn số 5518/BTNMT-TCMT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT398042378-9-20221663643301072_(tungct)(22.09.2022_08h56p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước