1957/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1957/UBND-NN
Giao tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT261788118-2-20241707208740022_(tungct)(07.02.2024_08h18p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước