6496/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6496/UBND-CN
Giao tham mưu hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km125+300 - Km126+00, Quốc lộ 217
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT460982403-5-20201590116879333_(kynh)(22.05.2020_14h33p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước