2/CT-UBND
Chi tiết văn bản
2/CT-UBND
Chỉ thị đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/01/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct2_signed.pdf
 Trở về trang trước