90/GP-UBND
Chi tiết văn bản
90/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đối với Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực
Ngày ban hành 15/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT481080424-6-20211623488356263_(giangld)(15.06.2021_08h24p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước