11408/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11408/UBND-NN
Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư dự án chấp hành trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT334557827-8-20221659529516360_(giangld)(04.08.2022_11h51p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước