10553/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
10553/UBND-KSTTHCNC
Triển khai thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT838244164-7-20211626771161325_(tungct)(21.07.2021_09h04p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước