5078/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5078/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5078.signed.pdf
 Trở về trang trước