1446/UBND-NC
Chi tiết văn bản
1446/UBND-NC
Thanh tra, xử lý vi phạm Luật BHXH đối với đơn vị sử dụng lao động
Ngày ban hành 18/03/2011
Người ký Cù Đình Hiền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1446.doc
 Trở về trang trước