169/KH-UBND
Chi tiết văn bản
169/KH-UBND
Triển khai thực hiện thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh169.signed.pdf
 Trở về trang trước