6550/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6550/UBND-CN
Giao tham đấu nối đường giao thông từ khu đô thị Gũ, xã Hà Lĩnh đi cầu Báo Văn, xã Hà Hải vào ĐT.508 huyện Hà Trung
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT992542072-5-20221652256786128_(chiennv)(11.05.2022_17h08p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước