1608/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1608/UBND-CN
Nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - phân khu E và phân khu GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 11/02/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1608_signed.pdf
 Trở về trang trước