1380/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1380/QĐ-UBND
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi và sản xuất hoa quả sạch tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH trang trại ECO
Ngày ban hành 27/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT700918480-4-20211619190134641trangnt24.04.2021_09h38p44_tuandm_27-04-2021-08-32-06_signed.pdf
 Trở về trang trước