94/GP-UBND
Chi tiết văn bản
94/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Hai thành viên FLC Lam Sơn được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ cho hoạt động của Xưởng chế biến mủ cao su tại xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT82524136-6-20201592185231735chanth15.06.2020_08h42p50_quyennd_15-06-2020-09-22-17_signed.pdf
 Trở về trang trước