7133/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7133/UBND-NN
Ban hành hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2020
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7133_signed.pdf
 Trở về trang trước