14/2024/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
14/2024/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5 Quy định về trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 13/05/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT848425773-5-20241715422908157thihv12.05.2024_15h24p53_tungdt_12-05-2024-23-47-11_signed.pdf
 Trở về trang trước