226/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
226/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr¬ường của Dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT997006690-1-20221641886806908_giangld_13-01-2022-02-52-55_signed.pdf
 Trở về trang trước