25/KH-UBND
Chi tiết văn bản
25/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020
Ngày ban hành 22/01/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh25.signed.pdf
 Trở về trang trước