3135/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3135/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản chì - kẽm trong " Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản chì – kẽm tại bản Xum, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn (Khu vực mỏ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Hà được cấp phép thăm dò)
Ngày ban hành 05/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3135.signed.pdf
 Trở về trang trước