2201/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
2201/UBND-KTTC
Giao tham mưu việc hỗ trợ khác cho một số hộ gia đình, cá nhân có công trình, cây cối hoa màu trên đất do UBND phường quản lý khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT690047208-2-20211613708547668_dinhquanghung_20-02-2021-08-12-48_signed.pdf
 Trở về trang trước