1604/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1604/UBND-NN
Tổ chức thực hiện xử lý cấp bách các công trình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1604.signed.pdf
 Trở về trang trước