455/UBND-CN
Chi tiết văn bản
455/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị ủy quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c455_signed.pdf
 Trở về trang trước