2183/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2183/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn châu Âu tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT847321523-6-20221655714410527_liemmx_21-06-2022-21-42-01_signed.pdf
 Trở về trang trước