179/GP-UBND
Chi tiết văn bản
179/GP-UBND
Cấp phép cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 29/12/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT6499999-12-20231703552289481_(giangld)(29.12.2023_07h55p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước