17497/UBND-CN
Chi tiết văn bản
17497/UBND-CN
Triển khai thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trưởng bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT393951582-11-20231700273465789_liemmx_19-11-2023-21-20-35_signed.pdf
 Trở về trang trước