169/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
169/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 10/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT509611479-1-20221641550522507_(giangld)(10.01.2022_15h55p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước