5748/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5748/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy may The S&S Vina tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH The S&S Vina (lần 2)
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT237204961-4-20211619704147786_(trangnt)(02.05.2021_16h08p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước