4141/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4141/QĐ-UBND
Chuyển giao diện tích đất rừng sản xuất từ BQL rừng phòng hộ Thạch Thành sang UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa quản lý
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4141.signed.pdf
 Trở về trang trước