1296/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1296/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy giày Thăng Thọ tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT501393091-4-20241711968299067_liemmx_02-04-2024-14-31-45_signed.pdf
 Trở về trang trước