14065/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14065/UBND-THKH
Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT733735562-9-20221663667165857_(trangnt)(22.09.2022_10h17p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước