1128/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1128/QĐ-UBND
Công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 cho 03 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT581020044-4-20211617585960990tungct05.04.2021_11h20p53_tuandm_07-04-2021-06-14-33_signed.pdf
 Trở về trang trước