912/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
912/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 huyện; 25 xã; 17 thôn, bản; 26 hộ gia đình; 09 tập thể sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí; 43 cá nhân và 05 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021 - 2022
Ngày ban hành 20/03/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT822053485-3-20231679279606373_tuandm_20-03-2023-14-06-36_signed.pdf
 Trở về trang trước