3288/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3288/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Hải.
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT159685265-9-20221664423036635_tuandm_30-09-2022-06-32-55_signed.pdf
 Trở về trang trước