15407/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
15407/UBND-THKH
Giao tham mưu việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Khu thương mại dịch vụ nông lâm sản tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH Phúc Lộc TD
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15407_signed.pdf
 Trở về trang trước