8808/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8808/UBND-THKH
Giao tham mưu bố trí vốn cho các trạm y tế tại 3 xã thuộc huyện Thạch Thành từ nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8808_signed.pdf
 Trở về trang trước