1369/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1369/QĐ-UBND
Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm học 2021 - 2022
Ngày ban hành 26/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT697460085-4-20211619411789218_tungdt_26-04-2021-14-58-24_signed.pdf
 Trở về trang trước