38/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
38/QĐ-UBND
Thu hồi đất của UBND phường Đông Hải để thực hiện dự án Bãi tập kết cát tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d38_signed.pdf
 Trở về trang trước